หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB23/63 แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม & ชมรม STRONG2020-08-14สสอนายสมัย ทองพูล 232020-08-16 12:06:57
2ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB23/63 แบบฟอร์ม 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม2020-08-14สสอนายสมัย ทองพูล 252020-08-16 12:18:40
3ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB23/2563 Print Screen จากเวปไซต์2020-08-14สสอนายสมัย ทองพูล 242020-08-16 12:25:58
4ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB23/63แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น2020-03-15สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-19 14:00:44
5ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB23/63 แบบฟอร์ม 1 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 252020-08-16 12:01:51
6ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB23/632020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 182020-09-03 07:55:54
7ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 -ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 -โครงการ “อบรมด้านวินัย และคุณธรรม จริยธรรม”2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 532019-06-17 06:41:30
8ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB23Print Screen จากเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 502019-06-17 06:45:36