หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB21/63ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ ว่าด้วยป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด.2020-03-13สสอนายสมัย ทองพูล 452020-03-19 09:35:50
2ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB21/63มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด2020-03-13สสอนายสมัย ทองพูล 452020-03-19 09:41:58
3ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB21/63กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง2020-03-13สสอนายสมัย ทองพูล 442020-03-19 09:43:32
4ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB21/63คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.นาดูน 632020-03-13สสอนายสมัย ทองพูล 462020-03-19 09:45:03
5ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน-ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน -สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน -ภาพกิจกรรม2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 492019-06-17 06:14:12
6ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานหนังสือแจ้งเวียน2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 462019-06-17 06:15:35
7ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB21Print Screen จากเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 482019-06-17 06:19:27