หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB20/63 Print Screen2020-08-17สสอนายสมัย ทองพูล 162020-09-03 09:49:47
2ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB20/63ขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และเผยแพร่ 2020-03-13สสอนายสมัย ทองพูล 462020-03-19 09:47:39
3ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB20/63รายงานประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2020-03-13สสอนายสมัย ทองพูล 452020-03-19 09:50:40
4ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB20/63 ภาพกิจกรรม2020-01-27สสอนายสมัย ทองพูล 162020-09-03 09:44:53
5ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานหลักฐานรายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยง เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 492019-06-17 05:17:33
6ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB20 Print Screen จากเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 472019-06-17 05:24:09