หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนEB17/63รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน รอบ ๖ เดือน2020-03-13สสอนายสมัย ทองพูล 542020-03-19 05:15:14
2ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนEB17/63มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน2020-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 462020-03-19 05:06:54
3ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนEB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 492019-06-17 04:41:00
4ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนEB17 Print Screen จากเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 492019-06-17 04:45:34