หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานEB16/63รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ ๖ เดือน2020-03-18สสอนายสมัย ทองพูล 2192020-03-19 03:54:36
2ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานEB16/63คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์2020-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 2042020-03-19 03:41:45
3ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานEB16/63คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์2020-03-11สสอนายสมัย ทองพูล 1842020-03-19 03:14:18
4ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานEB16 Print Screen ผ่านเวปไซต์2019-06-17สสอนายสมัย ทองพูล 1852019-06-23 09:05:52
5ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานEB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1962019-06-17 04:34:24
6ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1892019-06-17 04:36:27