หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนEB15/63ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1952020-03-18 06:28:12
2ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนEB15/63ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1842020-03-18 06:36:33
3ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนEB15/63ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1942020-03-18 06:48:17
4ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนEB15 Print Screen ผ่านเวปไซต์2019-06-17สสอนายสมัย ทองพูล 1892019-06-23 09:00:30
5ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน๑) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ๒) ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ขออนุมัติลงนามประกาศเจตจำนง และเผยแพร่ประกาศ2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1902019-06-17 04:29:24