หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีEB12/63กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปี 2563 2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1962020-03-16 05:17:14
2ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีแผนออกนิเทศตรวจสอบภายในรอบที่ 1/25622019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1862019-06-16 21:35:25
3ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 ไตรมาส 22019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1872019-06-17 03:25:32
4ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 ไตรมาส 32019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1792019-06-17 03:26:28
5ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีแผนออกนิเทศตรวจสอบภายในรอบที่ 1/25622019-06-14-นายสมัย ทองพูล 1912019-06-17 03:28:05
6ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีแบบ สงป.3022019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1862019-06-17 03:30:49
7ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีEB12 Print Screen ผ่านเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1882019-06-17 03:34:40