หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)EB11/63รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการปี 622020-01-20สสอนายสมัย ทองพูล 442020-03-16 04:53:49
2ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ CUP นาดูน ปี 25612019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 522019-06-16 21:20:34
3ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ CUP นาดูน ปี 25612019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 522019-06-16 21:20:55
4ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ CUP นาดูน ปี 25622019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 502019-06-16 21:25:34
5ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)EB11 Print Screen ผ่านเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 452019-06-16 21:32:45