หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9.1/63 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน2020-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-15 07:23:36
2ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9/63นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน2020-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 462020-03-15 07:30:24
3ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9/63แผนปฏิบัติ CUP นาดูน ปี 25632020-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 472020-03-15 07:34:28
4ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9/63แผนปฏิบัติ CUP นาดูน ปี 25632020-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 502020-03-15 07:35:34
5ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9/63แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25632020-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-15 08:04:08
6ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9/63ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-15 09:43:38
7ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันขออนุญาตเผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 502020-03-15 09:49:48
8ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9/63ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25632020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 472020-03-15 09:56:32
9ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9/63รายงานผลการเรื่องร้องเรียน2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 452020-03-15 08:19:05
10ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9/63ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 442020-03-15 09:18:37
11ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9/63 9.8 9.9 มาตรฐาน ขั้นตอนการให้บริการ2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 392020-03-15 09:34:28
12ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันข้อมูลพื้นฐาน สสอ.นาดูน2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 382019-06-16 20:42:07
13ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันจริยธรรมข้าราชการพลเรือน2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 422019-06-16 20:43:54
14ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25622019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 432019-06-16 20:47:46
15ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 412019-06-16 20:49:48
16ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันPrint Screen จากเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 422019-06-16 20:52:34