หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8/63 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์2020-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 452020-03-14 21:21:36
2ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8/63บันทึกเสนอประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล2020-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 502020-03-14 21:54:53
3ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8/63รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 462020-03-14 23:02:52
4ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8/63 Print Screen จากเวปไซต์2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-14 23:06:54
5ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8/63ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2020-02-05สสอนายสมัย ทองพูล 452020-03-14 22:18:54
6ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8/63ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์2020-02-05สสอนายสมัย ทองพูล 492020-03-14 22:48:07
7ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8/63 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25402020-02-05สสอนายสมัย ทองพูล 452020-03-14 22:52:50
8ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8/63 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25402020-02-05สสอนายสมัย ทองพูล 512020-03-14 22:52:57
9ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประกาศแนวทางการเผยแพร่ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 472019-06-16 20:31:43
10ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานคำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการกลไก การดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 502019-06-16 20:33:01
11ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 412019-06-16 20:34:45
12ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานPrint Screen จากเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 442019-06-16 20:40:11