หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB7/63ขออนุมัติดำเนินโครงการOVCCA2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 492020-03-14 10:46:55
2ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB7/63โครงการOVCCA2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 452020-03-14 10:49:06
3ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB7/63ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-14 10:54:07
4ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB7/63รายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 502020-03-14 10:56:41
5ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB7/63คำสั่งOVCCA2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 512020-03-14 10:59:19
6ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB7/63Print Screen2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 502020-03-14 11:04:52
7ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB7/63รายงานการประชุม2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-14 11:20:06
8ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่บันทึกขออนุมัติโครงการ โครงการ บันทึกผู้บริหารรับทราบ แบบฟอร์มการเผยแพร่ ภาพถ่ายกิจกรรม2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 502019-06-16 20:18:47
9ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่รายงานการประชุม2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 482019-06-16 20:19:45