หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานEB5/63ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน โครงการ OVCCA2020-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 1962020-03-14 09:29:47
2ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานEB5/63ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรณรงค์กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 1942020-03-14 09:09:44
3ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานEB5/63บันทึกผู้บริหารทราบและประกาศเวปไซต์ของหน่วยงาน2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 1882020-03-14 09:53:46
4ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานEB5/63 Print Screen จากเวปไซต์2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 1922020-03-14 09:58:44
5ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานEB5/63รายงานการประชุม2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 1952020-03-14 11:16:06
6ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานEB5/63 โครงการ OVCCA2020-03-02สสอนายสมัย ทองพูล 2022020-03-14 08:28:06
7ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ หนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ภาพกิจกรรม2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1942019-06-16 09:34:58
8ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ หนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ภาพกิจกรรม2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1932019-06-16 09:35:00
9ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานรายงานการประชุม2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1912019-06-16 09:36:12
10ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน2019-06-13สสอนายสมัย ทองพูล 1942019-06-16 09:20:05
11ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบันทึกขออนุมัติโครงการ2019-06-13สสอนายสมัย ทองพูล 1792019-06-16 09:23:10