หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีEB3_63วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป2020-03-13สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-12 23:00:21
2ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีEB3_63วงเงินสูงสุด2020-03-13สสอนายสมัย ทองพูล 462020-03-12 23:01:35
3ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีEB3.1ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 12019-12-13สสอนายสมัย ทองพูล 532019-12-15 08:02:54
4ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622019-12-13สสอนายสมัย ทองพูล 512019-12-15 08:04:32
5ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 งวดที่ 12019-12-13สสอนายสมัย ทองพูล 522019-12-15 08:07:04
6ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ/ปลดประกาศ ปี25632019-12-13สสอนายสมัย ทองพูล 462019-12-15 08:08:59
7ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622019-06-16สสอนายสมัย ทองพูล 552019-06-16 08:54:38
8ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคาสูงสุด2019-06-16สสอนายสมัย ทองพูล 532019-06-16 08:56:08
9ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคาสูงสุด2019-06-16สสอนายสมัย ทองพูล 552019-06-16 08:56:13
10ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคา เกิน 50002019-06-16สสอนายสมัย ทองพูล 562019-06-16 08:57:25
11ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ทางระบบเครือข่ายสารทนเทศ2019-06-16สสอนายสมัย ทองพูล 492019-06-16 08:59:54
12ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีEB3Print Screen จากเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 492019-06-19 04:19:45