หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

ผู้ชนะเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.หนองแต้น้อย2021-05-24สสอนายสมัย ทองพูล 2102021-06-01 08:17:44
2ผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแต้น้อย2021-05-24สสอนายสมัย ทองพูล 2182021-06-01 08:20:24
3ผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 19492 รพ.สต.โพธิ์ทอง2020-05-27สสอนายสมัย ทองพูล 3332020-05-27 03:05:00
4ผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว 7884 รพ.สต.โพธิ์ทอง2020-05-27สสอนายสมัย ทองพูล 3292020-05-27 03:09:05