หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 61 ถึง 80 จาก 3,432 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
61-มค 0033.001.5/ว 12572022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 14:58:002022-04-27
62-มค 0033.001.5/ว 12562022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 14:56:002022-04-27
63-มค 0033.001.5/ว 12542022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 14:54:002022-04-27
64-มค 0033.002/ว 12502022-04-27การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-27 14:20:002022-04-27
65-สธ 0232.02/ว13842022-04-27ขอเชิญประชุมฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-04-27 10:23:002022-04-27
66-มค 0033.002/ว 12412022-04-27แจ้งกำหนดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน/เลขา2022-04-27 09:21:002022-04-27
67-มค 0033.002/ว 12312022-04-26ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-26 14:08:002022-04-26
68-มค 0033.002/ว 12332022-04-26ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน กวป ประจำเดือนเมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-26 15:16:002022-04-26
69-มค 0033.001.1/ว 12322022-04-26ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-26 14:31:002022-04-26
70-สธ 0212/ว90432022-04-26ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2565สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-04-28 11:03:002022-04-28
71-มค 0033.002/ว 12082022-04-25ข้อสั่งในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 09:57:002022-04-25
72-มค 0033.00/ว 12072022-04-25ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 09:55:002022-04-25
73-มค 0033.005/ว 12102022-04-25การตรวจสอบแผนงนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 10:05:002022-04-25
74-มค 0033.001.5/ว 12192022-04-25ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 13:57:002022-04-25
75-มค 0033.002/ว 12132022-04-25ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 13:28:002022-04-25
76-มค 0033.003/ว 11932022-04-22แจ้งการออกปฏิบัติเงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 7/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-22 09:15:002022-04-22
77-มค 0033.001.3/ว 11922022-04-22สำรวจความชำรุดบกพร่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 23 รายการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-22 09:05:002022-04-22
78-มค 0033.001.4/ว 12042022-04-22การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-22 14:22:002022-04-22
79-มค 0033.001.4/ว 12032022-04-22การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอง.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-22 14:19:002022-04-22
80-มค 0033.009/ว 11982022-04-22ขอส่งรายงานการประชุมพิจารณาอนุมัติเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.พยัคฆภูมิพิสัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าฯ2022-04-22 13:30:002022-04-22