หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3,086 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.002/ว 1952022-01-21ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 16/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-21 09:46:002022-01-21
2-มค 0032.002/ว 1942022-01-21ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 16/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-21 09:40:002022-01-21
3-มค 0032.002/ว 2012022-01-21ค่านิยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเลขา/หน.กลุ่มงาน2022-01-21 15:17:002022-01-21
4-มค 0032.002/ว 2002022-01-21ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนพ.เชียวชาญ/หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์/คุณภาพ/ประกัน/ควคุมโรค/สาสุขมูลฐาน2022-01-21 14:50:002022-01-21
5-มค 0032.002/ว 1672022-01-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หนงกลุ่มงาน2022-01-20 10:43:002022-01-20
6-มค 0032.002/692022-01-20ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งเด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-01-20 15:45:002022-01-20
7-มค 0032.010/ว 1852022-01-20ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-20 15:31:002022-01-20
8-มค 0032.001.3/ว 1842022-01-20ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-20 15:28:002022-01-20
9-มค 0032.002/ว 1572022-01-19ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-19 11:05:002022-01-19
10-มค 0032.002/ว 1532022-01-19แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.นาดูน/สสอ.นาดุน/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 09:23:002022-01-19
11-มค 0032.001.3/ว 1512022-01-19แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:52:002022-01-19
12-มค 0032.001.3/ว 1502022-01-19บัญชีนวัตรกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:51:002022-01-19
13-มค 0032.001.3/ว 1492022-01-19บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:49:002022-01-19
14-มค 0032.001.3/ว 1482022-01-19ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่อายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรไทย ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:47:002022-01-19
15-มค 0032.002/ว 1372022-01-18แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-18 09:21:002022-01-18
16-มค 0032.002/ว 1372022-01-18แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-18 09:21:002022-01-18
17-มค 0032.003/ว 1382022-01-18แจ้งเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่4/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-18 09:27:002022-01-18
18-มค 0032.002/ว 1432022-01-18แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.โกสุม/สสอ.โกสุมฯ/หน.กลุ่มงาน2022-01-18 10:05:002022-01-18
19-มค 0032.002/ว 1452022-01-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-18 10:54:002022-01-18
20-มค 0032.002/ว 1462022-01-18ขอเชิญประชุมคระกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป) ประจำเดือนมกราคม 2565(สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-18 16:00:002022-01-19