หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 21 ถึง 40 จาก 3,432 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
21-มค 0033.002/ว 13892022-05-11สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-11 15:25:002022-05-11
22-มค 0033.001.5/ว 13872022-05-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-11 15:16:002022-05-11
23-มค 0033.003/ว 13812022-05-11ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-05-12 15:32:002022-05-17
24-มค 0033.002/ว 13622022-05-10ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:34:002022-05-10
25-มค 0033.004/ว 13612022-05-10ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:30:002022-05-10
26-มค 0033.001.5/ว 13642022-05-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:44:002022-05-10
27-มค 0033.001.5/ว 13632022-05-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:36:002022-05-10
28-มค 0033.002/ว 13442022-05-09ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 10:17:002022-05-09
29-มค 0033.002/ว 13432022-05-09แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 09:51:002022-05-09
30-มค 0033.001.4/ว 13582022-05-09ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก Infographic คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 16:14:002022-05-10
31-มค 0033.003/ว 13282022-05-06ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMSสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.บรบือ//หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-06 13:46:002022-05-06
32-มค 0033.001.3/ว 13262022-05-06ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-06 09:27:002022-05-06
33-มค 0033.001.1/ว 13372022-05-06ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 10:35:002022-05-09
34-มค 0033.001.1/ว 13392022-05-06ขอเชิญประชุม Morning Brief หัวหน้ากลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 10:34:002022-05-09
35-มค 0033.005/ว 13212022-05-05ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 14:52:002022-05-05
36-มค 0033.001.5/ว 13202022-05-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-05 14:50:002022-05-05
37-มค 0033.001.5/ว 13192022-05-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 14:46:002022-05-05
38-มค 0033.001.5/ว 13182022-05-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 14:43:002022-05-05
39-มค 0033.002/ว 13152022-05-05การมอบหมายความรับผิดชอบและการจัดทำแผน การดำเนินกิจกรรมของแผน และมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 สู่โรคประจำถิ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 11:25:002022-05-05
40-มค 0033.014/ว 13112022-05-05แจ้งการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนางานปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 09:15:002022-05-05