หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3,991 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0033.002/ว 35202022-12-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 09:17:002022-12-02
2-มค 0033.001.5/ว 35062022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-01 10:06:002022-12-02
3-มค 0033.001.5/ว 35052022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-01 10:00:002022-12-02
4-มค 0033.001.5/ว 35042022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-01 09:52:002022-12-02
5-มค 0033.001.5/ว 35032022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกล่มงาน2022-12-01 09:46:002022-12-02
6-มค 0033.012/ว 34972022-11-30ขอส่งสำเนาคำสั่ง และขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-30 10:09:002022-11-30
7-มค 0033.001.1/ว 35002022-11-30ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-30 15:13:002022-12-02
8-มค 0033.002/ว 34882022-11-29ค์ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกล่มงาน2022-11-29 15:06:002022-11-29
9-มค 0033.002/ว 34862022-11-29ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-29 14:59:002022-11-30
10-มค 0033.001.5/ว 34822022-11-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-29 13:44:002022-11-30
11-มค 0033.002/ว 34862022-11-29ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-30 10:28:002022-11-30
12-มค 0033.001.5/ว 34702022-11-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-28 09:08:002022-11-28
13-มค 0033.002/ว 34722022-11-28ขอส่งสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-28 15:56:002022-11-28
14-มค 0033.002/ว 34692022-11-25ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-25 15:31:002022-11-28
15-มค 0033.002/ว 34522022-11-24ขอส่งสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-11-24 10:19:002022-11-24
16-มค 0033.301/02/28382022-11-23แผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพยัคฆฆภูมิพิสัย จากงบลงทุนระดับเขตรพ.พยัคฆภูมิพิสัยสสจ.มค2022-11-23 13:35:002022-11-23
17-มค 0033.012/ว 204902022-11-23แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสสอ/รพช ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-23 13:03:002022-11-23
18-มค 0033.001.5/ว 34342022-11-23การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มรค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-23 11:32:002022-11-23
19-มค 0033.001.5/ว 34332022-11-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-23 11:23:002022-11-23
20-มค 0033.012/ว 34322022-11-23การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-23 10:13:002022-11-23