หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,002 ผลลัพธ์

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0033.002/ว 35662022-12-07ขอแจ้งเลื่อนการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-07 13:26:002022-12-07
2-มค 0033.002/ว 35492022-12-06ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-06 10:23:002022-12-06
3-มค 0033.002/ว 35502022-12-06ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-06 10:26:002022-12-06
4-มค 0033.010/ว 35532022-12-06การรับสมัครสมาชิกฌาปกิจสงเคราะห์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน. ทุกกลุ่มงาน2022-12-06 11:09:002022-12-06
5-มค 0033.002/ว 35202022-12-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 09:17:002022-12-02
6-มค 0033.001.3/ว 35322022-12-02แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 14:56:002022-12-02
7-มค 0033.001.3/ว 35312022-12-02แนวทางและปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 14:53:002022-12-02
8-มค 0033.001.3/ว 35302022-12-02ขอแจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 14:48:002022-12-02
9-มค 0033.002/ว 35352022-12-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 15:11:002022-12-02
10-มค 0033.001.3/ว 35342022-12-02ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงกมารพัฒาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 15:09:002022-12-02
11-มค 0033.005/ว 35392022-12-02เชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-12-02 16:25:002022-12-06
12-มค 0033.001.5/ว 35062022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-01 10:06:002022-12-02
13-มค 0033.001.5/ว 35052022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-01 10:00:002022-12-02
14-มค 0033.001.5/ว 35042022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-01 09:52:002022-12-02
15-มค 0033.001.5/ว 35032022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกล่มงาน2022-12-01 09:46:002022-12-02
16-มค 0033.012/ว 34972022-11-30ขอส่งสำเนาคำสั่ง และขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-30 10:09:002022-11-30
17-มค 0033.001.1/ว 35002022-11-30ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-30 15:13:002022-12-02
18-สธ 0211.032/277332022-11-30ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-12-02 14:00:002022-12-02
19-มค 0033.002/ว 34882022-11-29ค์ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกล่มงาน2022-11-29 15:06:002022-11-29
20-มค 0033.002/ว 34862022-11-29ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-29 14:59:002022-11-30