สสจ.,สสอ.,รพช./รพท.,รพ.สต.
แสดง 1 ถึง 20 จาก 175 ผลลัพธ์

#รหัสอำเภอรหัสชื่อชื่อผุ้บริหารสกุลWebSite
14401เมืองมหาสารคาม04911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียนสุภาพรศรีหาเลิศ
24401เมืองมหาสารคาม04912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวานภัสนันท์วงษ์ไชยศิริ
34401เมืองมหาสารคาม04913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูมธิวาพิมพ์บุตร
44401เมืองมหาสารคาม04914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงปราโมทย์หามาลา
54401เมืองมหาสารคาม04915โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อรัญจวนพรรคพวก
64401เมืองมหาสารคาม04916โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่านอนันธ์มาตพรมราช
74401เมืองมหาสารคาม04917โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้งนีรนุชศรีสารคาม
84401เมืองมหาสารคาม04918โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกทิพากรดีแดง
94401เมืองมหาสารคาม04919โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราชไพรวัลย์ยศกำธร
104401เมืองมหาสารคาม04920โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ฉวีวรรณจันทรักษ์
114401เมืองมหาสารคาม04921โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดอดิศักดิ์โทแก้ว
124401เมืองมหาสารคาม04922โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างามปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
134401เมืองมหาสารคาม04923โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำพงธ์สิทธิสาร
144401เมืองมหาสารคาม04924โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่งกรรณิการ์โง่นสุข
154401เมืองมหาสารคาม04925โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโนชลลดามิตตัสสา
164401เมืองมหาสารคาม04926โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อเพชรศักดิ์อุทัยนิล
174401เมืองมหาสารคาม13936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็กอารีวรรณไชยคำภา
184402แกดำ04927โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาภูสมเดชดวงกางเงาะ
194402แกดำ04928โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแสงธิติลักษณ์พัฒเพ็ง
204402แกดำ04929โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวปราณีคำบุญเรือง
หมายเหตุ : ข้อมูลได้จากการสำรวจออนไลน์ http://203.157.185.7/boss ##G-CHAT