สสจ.,สสอ.,รพช./รพท.,รพ.สต.
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

#รหัสอำเภอรหัสชื่อชื่อผุ้บริหารสกุลWebSite
14401เมืองมหาสารคาม00445สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามรุ่งทิพย์มั่นคง
24402แกดำ00446สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำบุญกว้างประดับคำhttp://203.157.185.3/sso_kaedam
34403โกสุมพิสัย00447สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยทรงวิทย์ศรีคำ
44404กันทรวิชัย00448สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัยประเสริฐไหลหาโคตร์http://ampmkho.moph.go.th/sso_kantharawichai/
54405เชียงยืน00449สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนเฉลิมศักดิ์สีดาพล
64406บรบือ00450สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ
74407นาเชือก00451สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือกประมวลไชยโวหารhttp://www.nachuakpho.go.th/
84408พยัคฆภูมิพิสัย00452สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอุดมบุบผาทาเต
94409วาปีปทุม00453สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมเถวียนปาปะขีhttp://www.sasukwapi.go.th/
104410นาดูน00454สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูนชาติธนาปัตตาลาโพธิ์http://www.nadun-pho.go.th/
114411ยางสีสุราช00455สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราชจรูญประสีระเกhttp://www.yangsi-dho.go.th
124412กุดรัง00456สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง
134413ชื่นชม14151สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม
หมายเหตุ : ข้อมูลได้จากการสำรวจออนไลน์ http://203.157.185.7/boss ##G-CHAT