สสจ.,สสอ.,รพช./รพท.,รพ.สต.
ทั้งหมด 203 ผลลัพธ์

#รหัสอำเภอรหัสชื่อชื่อผุ้บริหารสกุลWebSite
14401เมืองมหาสารคาม00445สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามรุ่งทิพย์มั่นคง
24401เมืองมหาสารคาม04911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียนสุภาพรศรีหาเลิศ
34401เมืองมหาสารคาม04912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวานภัสนันท์วงษ์ไชยศิริ
44401เมืองมหาสารคาม04913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูมธิวาพิมพ์บุตร
54401เมืองมหาสารคาม04914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงปราโมทย์หามาลา
64401เมืองมหาสารคาม04915โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อรัญจวนพรรคพวก
74401เมืองมหาสารคาม04916โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่านอนันธ์มาตพรมราช
84401เมืองมหาสารคาม04917โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้งนีรนุชศรีสารคาม
94401เมืองมหาสารคาม04918โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกทิพากรดีแดง
104401เมืองมหาสารคาม04919โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราชไพรวัลย์ยศกำธร
114401เมืองมหาสารคาม04920โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ฉวีวรรณจันทรักษ์
124401เมืองมหาสารคาม04921โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดอดิศักดิ์โทแก้ว
134401เมืองมหาสารคาม04922โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างามปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
144401เมืองมหาสารคาม04923โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำพงธ์สิทธิสาร
154401เมืองมหาสารคาม04924โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่งกรรณิการ์โง่นสุข
164401เมืองมหาสารคาม04925โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโนชลลดามิตตัสสา
174401เมืองมหาสารคาม04926โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อเพชรศักดิ์อุทัยนิล
184401เมืองมหาสารคาม10707โรงพยาบาลมหาสารคามวีระศักดิ์อนุตรอังกูรhttp://www.mkh.go.th
194401เมืองมหาสารคาม13936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็กอารีวรรณไชยคำภา
204401เมืองมหาสารคาม22953โรงพยาบาลสุธาเวชhttp://www.med.msu.ac.th/suddhavej
214401เมืองมหาสารคาม5732468324##62374สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามคิมหันต์ยงรัตนกิจ
224402แกดำ00446สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำบุญกว้างประดับคำhttp://203.157.185.3/sso_kaedam
234402แกดำ04927โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาภูสมเดชดวงกางเงาะ
244402แกดำ04928โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแสงธิติลักษณ์พัฒเพ็ง
254402แกดำ04929โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวปราณีคำบุญเรือง
264402แกดำ04930โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหลุงทิวาพงษ์อุทัยดา
274402แกดำ04931โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่างมะลิสีถากาล
284402แกดำ04932โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไร่บุญเรียงบัวละคุณ
294402แกดำ04933โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนภิบาลศิริชัยเทียงดาห์
304402แกดำ11051โรงพยาบาลแกดำสมพงษ์จันทร์โอวาทhttps://www.kaedamhospital.go.th
314403โกสุมพิสัย00447สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยทรงวิทย์ศรีคำ
324403โกสุมพิสัย04934โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่เพชรสุดาอุทรส
334403โกสุมพิสัย04935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาวศิริวรรณศรีน้อยขาว
344403โกสุมพิสัย04936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง
354403โกสุมพิสัย04937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม
364403โกสุมพิสัย04938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพงเทวาแสนภักดี
374403โกสุมพิสัย04939โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคงชาติมงคลศิริมูล
384403โกสุมพิสัย04940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่เหนือวิสันติ์ถมภิรมย์
394403โกสุมพิสัย04941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือฉัตราพรสีบาล
404403โกสุมพิสัย04942โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อยอัมพรโสมโสก
414403โกสุมพิสัย04943โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสินไชย
424403โกสุมพิสัย04944โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขื่อนละมัยศรีมุงคุณ
434403โกสุมพิสัย04945โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเดื่ออุทานเพ็งทอง
444403โกสุมพิสัย04946โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงามวนิดาศิริเมืองจันทร์
454403โกสุมพิสัย04947โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจำปา
464403โกสุมพิสัย04948โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางท่าแจ้ง
474403โกสุมพิสัย04949โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแห่ใต้เนตรนภาคันธี
484403โกสุมพิสัย04950โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทองสุภาพรถามุลตรี
494403โกสุมพิสัย04951โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงสุระศักดิ์วงษ์กลาง
504403โกสุมพิสัย04952โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงใต้อวยชัยสิทธิหาโคตร
514403โกสุมพิสัย04953โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลางอุไรวรรณศรีวังพล
524403โกสุมพิสัย11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัยหัสชาเนือยทองhttp://hospital.moph.go.th/kosumpisai
534404กันทรวิชัย00448สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัยประเสริฐไหลหาโคตร์http://ampmkho.moph.go.th/sso_kantharawichai/
544404กันทรวิชัย04954โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระจตุพรโพธิ์ศรีมาตย์
554404กันทรวิชัย04955โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่านายพิทยาพนิชนาพันธ์
564404กันทรวิชัย04956โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้ำประจักษ์ขอบเพ็ชร์
574404กันทรวิชัย04957โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยางสุมาลีรัตนทิพย์
584404กันทรวิชัย04958โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขัวมยุรานาสีเคน
594404กันทรวิชัย04959โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่มดวงเดือนภูมิภักดิ์
604404กันทรวิชัย04960โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวนทรนงคำวิสิทธิ์
614404กันทรวิชัย04961โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเรียงลาวัลย์รัตนตระกูล
624404กันทรวิชัย04962โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกภูธณดลสิมหาบุตร
634404กันทรวิชัย04963โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขีอุฤทธิ์โทแก้ว
644404กันทรวิชัย04964โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบาวิไล. มะธิโตปะนำ
654404กันทรวิชัย04965โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุขนายศุภกิจมะธิโตปะนำ
664404กันทรวิชัย04966โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใส้จ่อสังวรณ์วรไวย์
674404กันทรวิชัย04967โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางจารุณีเนื่องพระแก้ว
684404กันทรวิชัย11053โรงพยาบาลกันทรวิชัยเจษฐาพัชรเวทินhttp://www.kchosp.go.th
694405เชียงยืน00449สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนเฉลิมศักดิ์สีดาพล
704405เชียงยืน04970โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองซอนสมบูรณ์แก้วศรีจันทร์
714405เชียงยืน04972โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงบัญชาดวงทิพย์จันทร์
724405เชียงยืน04973โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฝกสุกัญญาชวนจิต
734405เชียงยืน04974โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ยวิวัฒนาอาจชมภู
744405เชียงยืน04975โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบุญชูประมูลจันสูนย์
754405เชียงยืน04976โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแบกจิราภรณ์สีดาพล
764405เชียงยืน04977โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูงวรัญญาภูราศรี
774405เชียงยืน04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่าอิทธิภาพภิรมย์
784405เชียงยืน04982โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนวนิดาสองจันทร์
794405เชียงยืน04983โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าบัวบานวงษ์กลางกุดวงษา
804405เชียงยืน11054โรงพยาบาลเชียงยืนเกรียงศักดิ์หาญสิทธิพรhttp://www.chiangyuenhospital.go.th/
814406บรบือ00450สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ
824406บรบือ04984โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่
834406บรบือ04985โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง
844406บรบือ04986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน
854406บรบือ04987โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ายาว
864406บรบือ04988โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนราษี
874406บรบือ04989โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าตามา
884406บรบือ04990โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง
894406บรบือ04991โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก
904406บรบือ04992โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม
914406บรบือ04993โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวมาศ
924406บรบือ04994โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูขาด
934406บรบือ04995โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกภารา
944406บรบือ04996โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาโด
954406บรบือ04997โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบกพร้าว
964406บรบือ04998โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก
974406บรบือ04999โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือย
984406บรบือ05000โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
994406บรบือ11055โรงพยาบาลบรบือวิเชียรฉกาจนโรดมhttp://110.78.167.116
1004407นาเชือก00451สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือกประมวลไชยโวหารhttp://www.nachuakpho.go.th/
1014407นาเชือก05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วงคุณากรเจียมใจ
1024407นาเชือก05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง
1034407นาเชือก05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดงสมัยบัวชา
1044407นาเชือก05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง
1054407นาเชือก05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคูกิตติศักดิ์นกพรหมพะเนา
1064407นาเชือก05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์
1074407นาเชือก05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน
1084407นาเชือก05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ
1094407นาเชือก05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก
1104407นาเชือก05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก
1114407นาเชือก05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
1124407นาเชือก05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว
1134407นาเชือก11056โรงพยาบาลนาเชือกhttp://www.nachuakhospital.com
1144408พยัคฆภูมิพิสัย00452สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอุดมบุบผาทาเต
1154408พยัคฆภูมิพิสัย05013โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนติ้วสมพรเดชสิริพยัคฆ์
1164408พยัคฆภูมิพิสัย05014โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางน้อยเสกสรรค์เศรษฐกิจ
1174408พยัคฆภูมิพิสัย05015โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหมีอรทัยญาติปราโมทย์
1184408พยัคฆภูมิพิสัย05016โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็กคำสุบรรณ์พูนศิริ
1194408พยัคฆภูมิพิสัย05017โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นท้าวประมูลแก้วอารีย์
1204408พยัคฆภูมิพิสัย05018โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงแสงจันทร์ไชยศิริมงคล
1214408พยัคฆภูมิพิสัย05019โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวลปัณรินทร์กัณโสภา
1224408พยัคฆภูมิพิสัย05020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบะบุญชื่นสีทิศ
1234408พยัคฆภูมิพิสัย05021โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วงไสวมงคลพิศ
1244408พยัคฆภูมิพิสัย05022โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่เกียรติศักดิ์บุรีมาตร์
1254408พยัคฆภูมิพิสัย05023โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจานสุทธิพงษ์ภารพันธ์
1264408พยัคฆภูมิพิสัย05024โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเตาพิชญ์พิมลพันธุ์ยุรา
1274408พยัคฆภูมิพิสัย05025โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแกเพื่อนพลวิเศษ
1284408พยัคฆภูมิพิสัย05026โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะโบ่รัศมี สอนบุญชู
1294408พยัคฆภูมิพิสัย05027โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองระเวียงเมธีโยธาทูล
1304408พยัคฆภูมิพิสัย05028โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าเฒ่าทรงยศแก้วหานาม
1314408พยัคฆภูมิพิสัย05029โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคนธิฐิมายาวไธสง
1324408พยัคฆภูมิพิสัย05030โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบากสมจิตรมุลศรีสุข
1334408พยัคฆภูมิพิสัย05031โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเสือชลิดาทองประสม
1344408พยัคฆภูมิพิสัย11057โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยธีรพลชลเดชhttp://www.phayakkhaphumphisaihospital.go.th/
1354408พยัคฆภูมิพิสัย13937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่งเอกปกรณ์ นามคุณ
1364409วาปีปทุม00453สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมเถวียนปาปะขีhttp://www.sasukwapi.go.th/
1374409วาปีปทุม05032โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน
1384409วาปีปทุม05033โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
1394409วาปีปทุม05034โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
1404409วาปีปทุม05035โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้กฉวีวรรณประภาศรี
1414409วาปีปทุม05036โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่กิตติธัช วัชรานุสรณ์
1424409วาปีปทุม05037โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัยอาภรณ์รัตน์เนาวะดี
1434409วาปีปทุม05038โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาดเพ็ญพรพินโย
1444409วาปีปทุม05039โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุม
1454409วาปีปทุม05040โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคนเฉลิมชัยจันทรจำนง
1464409วาปีปทุม05041โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาไทย
1474409วาปีปทุม05042โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงัวบากฤษณะศรีสุนนท์พันธ์
1484409วาปีปทุม05043โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าณัฐนภาส์หาหอม
1494409วาปีปทุม05044โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่า
1504409วาปีปทุม05045โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
1514409วาปีปทุม05046โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมันน้ำทิพวรรณอินทะรักษ์
1524409วาปีปทุม05047โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคีอรสาลาวัลย์
1534409วาปีปทุม05048โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาอาสา
1544409วาปีปทุม05049โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ
1554409วาปีปทุม05050โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสนมะลิวันพิมพ์วิชัย
1564409วาปีปทุม05051โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง
1574409วาปีปทุม11058โรงพยาบาลวาปีปทุมประพันธ์สุนทรปกาสิตhttp://www.wapihos.com
1584409วาปีปทุม13938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์บุญสินธ์สิงห์ไชย
1594409วาปีปทุม13940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลาสัมฤทธิ์ปาปะขำ
1604410นาดูน00454สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูนชาติธนาปัตตาลาโพธิ์http://www.nadun-pho.go.th/
1614410นาดูน05052โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ทองร้อยดีคำวงค์
1624410นาดูน05053โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อยสุรัสพานิชย์
1634410นาดูน05054โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่นวิเชียรโทอินทร์
1644410นาดูน05055โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังเกษรเสนาโนฤทธิ์
1654410นาดูน05056โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงโพงกิตติปักกะสีนัง
1664410นาดูน05057โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝายสุรีย์ลอมโฮม
1674410นาดูน05058โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดงนวกานต์พิลาโสภา
1684410นาดูน05059โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่ทิพวรรณศรีสวัสดิ์
1694410นาดูน05060โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางกัลยาณีปัจจัยมงคล
1704410นาดูน05061โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ทองสำรวยทิพศรีราช
1714410นาดูน11059โรงพยาบาลนาดูนมาริษฎาพิทักษ์ธรรมhttp://www.nadunhospital.com
1724410นาดูน11748โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผง
1734410นาดูน13941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกู่โนนเมืองวราภรณ์กรโสภา
1744411ยางสีสุราช00455สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราชจรูญประสีระเกhttp://www.yangsi-dho.go.th
1754411ยางสีสุราช05062โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์เมตตาคุณวงศ์
1764411ยางสีสุราช05063โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากคำธันยนันท์ศิริจินดาวุฒิ์
1774411ยางสีสุราช05064โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคนอารีภรณ์โพธิบัติ
1784411ยางสีสุราช05065โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งง้าวศิริมารินทะราช
1794411ยางสีสุราช05066โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรังสุดตาเสนารินทร์
1804411ยางสีสุราช05067โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขสำราญดนัย ยอดญาติไทย
1814411ยางสีสุราช05068โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังดีวิทยาหนองแบก
1824411ยางสีสุราช05069โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสันตุรดาศาแสนหล้า
1834411ยางสีสุราช05070โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
1844411ยางสีสุราช11060โรงพยาบาลยางสีสุราชชัยวุฒิจันดีกระยอมhttp://yangsihospital.com
1854411ยางสีสุราช11749โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงจานภักดีไชยเยศ
1864412กุดรัง00456สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง
1874412กุดรัง05071โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดรัง
1884412กุดรัง05072โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์
1894412กุดรัง05073โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน
1904412กุดรัง05074โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงแฝก
1914412กุดรัง05075โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
1924412กุดรัง05076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแคน
1934412กุดรัง05077โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง
1944412กุดรัง05078โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา
1954412กุดรัง24704โรงพยาบาลกุดรังภาคภูมิอินทร์ม่วงhttp://ampmkho.moph.go.th/hosp_kudrang
1964413ชื่นชม04968โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม
1974413ชื่นชม04969โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
1984413ชื่นชม04971สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
1994413ชื่นชม04979โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่าง
2004413ชื่นชม04980โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสวรรค์
2014413ชื่นชม04981โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
2024413ชื่นชม14151สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม
2034413ชื่นชม28843โรงพยาบาลชื่นชมไพรัตน์สงครามhttp://ampmkho.moph.go.th/hosp_chuenchom
หมายเหตุ : ข้อมูลได้จากการสำรวจออนไลน์ http://203.157.185.7/boss ##G-CHAT