เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB10.3 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้อง ทุกข์รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพa6331166ad820cf6618dfa49bdfdecec.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2021-08-31
ประเภท56
สร้างโดยsamai
สังกัด00454