เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB 5 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาส 3
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ90acf9db4f3b795f1da5f1657cc36870.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2021-06-02
ประเภท51
สร้างโดยsamai
สังกัด00454