เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB 4 2.2.2 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ02996903eb39139ea6fb661316b7059a.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2021-06-02
ประเภท50
สร้างโดยsamai
สังกัด00454