เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB2 การติดตามประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ744350937051363a0f1d5247e31b845e.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2021-03-05
ประเภท48
สร้างโดยsamai
สังกัด00454