เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB5 1 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ของหน่วยงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ไตรมาส 1 และ 2 (แบบ สขร.1)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ11d85f4e27a9002178b5640461bd3927.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2021-03-05
ประเภท51
สร้างโดยsamai
สังกัด00454