เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB15.4 หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ32a7a108671ed6411f79e42cc88cc05d.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2021-03-03
ประเภท61
สร้างโดยsamai
สังกัด00454