เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB15.2และ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและสิ้นเปลือง
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ5b7b25127255c739db9eec449b0ef366.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2021-03-03
ประเภท61
สร้างโดยsamai
สังกัด00454