เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB11.2.2รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ0756358cb468d2dc1cbeeb3b0c2a1705.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2021-02-24
ประเภท57
สร้างโดยsamai
สังกัด00454