เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB2/63ใบสำคัญการจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ7363c81a4d6ebafc63f53ef01559ba3b.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-08-17
ประเภท22
สร้างโดยsamai
สังกัด00454