เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หัวดง ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ4e7712d5d6e1ed3d2cf342cc8f1599e4.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-06-05
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454