เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดอนดู่ ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ08bc344bed59d8216df88c4b252b1d67.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-06-05
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454