เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หนองแต้น้อย ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพe5c9c75d0e570b44c5152f25d223799b.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-06-05
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454