เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงยาง ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ1be6d7838671384c1996cd53d81a6e0f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-06-05
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454