เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB2/63ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ69fb896187b452597278af6af117d682.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-06-19
ประเภท22
สร้างโดยsamai
สังกัด00454