เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.โพธิ์ทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ13e3768b88fcf8ddda77fc9808d50bd4.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-04-24
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454