เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงบัง ประจำปี 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพaaa261179a491c8f1fafa8507cdd5711.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-03-30
ประเภท12
สร้างโดยsamai
สังกัด00454