เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB20/63ขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และเผยแพร่
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ377a3f7cbb880e9cc2f9d0c320ef47c3.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-03-13
ประเภท40
สร้างโดยsamai
สังกัด00454