เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพebc704743d37d2cb8ccacfd3e3dd521b.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-02-05
ประเภท24
สร้างโดยsamai
สังกัด00454