เลขที่หนังสือรับ
เรื่องคำสั่งมอบอำนาจจังหวัดมหาสารคามที่3154/2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพb78e93b5daf99cc150c1b22a77c5f237.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-02-19
ประเภท1
สร้างโดยsamai
สังกัด00454