เลขที่หนังสือรับ
เรื่องEB3.1ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพc652fe38e0e6f787278101767dddd9ab.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-12-13
ประเภท23
สร้างโดยsamai
สังกัด00454