เลขที่หนังสือรับ
เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งวดที่ 1/2563)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ327c5c8bebd6feb38deb7f7720efa856.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-12-13
ประเภท22
สร้างโดยsamai
สังกัด00454