เลขที่หนังสือรับ
เรื่อง-คำสั่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน -มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ -ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนา
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ14606fd52014671246cf17b201efe210.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-06-14
ประเภท45
สร้างโดยsamai
สังกัด00453