เลขที่หนังสือรับ
เรื่อง-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 -ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 -โครงการ “อบรมด้านวินัย และคุณธรรม จริยธรรม”
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ08942e8fefb481012c6cbfa538a37b7f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-06-14
ประเภท43
สร้างโดยsamai
สังกัด00453