เลขที่หนังสือรับ
เรื่อง -คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน -สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ8e18a9e86e1db51795b4e17ecee9d4e5.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-06-14
ประเภท42
สร้างโดยsamai
สังกัด00453