เลขที่หนังสือรับ
เรื่อง-ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน -สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน -ภาพกิจกรรม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ800a1a5ef4e41ea4b985e1357d19dd89.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-06-14
ประเภท41
สร้างโดยsamai
สังกัด00453