เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มธรรมาภิบาลสาธารณสุขอำเภอนาดูน สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มธรรมาภิบาลสาธารณสุขอำเภอนาดูน ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ4cc3ca586f0097b1e82fc0c289588c95.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-06-14
ประเภท39
สร้างโดยsamai
สังกัด00453