เลขที่หนังสือรับ
เรื่องกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ0f609836dcc08b8c918fef9ffd828b4f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก3
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-06-14
ประเภท33
สร้างโดยsamai
สังกัด00453