All
แสดง 1 ถึง 20 จาก 691 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือรับเรื่องลงวันที่ประเภทไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
1ข้อสั่งการ CIO 6/25622019-05-2424b96b0bdb9f01f5febe9039dfa0f79c8.pdf
2มค 0032.009/ว7918ขอเชิญเข้าร่วมประชุม2019-05-2513099b9747a75280dc7d6aa1ea20c21b7.pdf
3บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น2019-06-1621a0bc0c6d777a47e337f6d971d3b2ebbc.pdf
4รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑2019-06-16213dc3c395dc647e6eedc7bea7e5dfe551.pdf
5เอกสาร Print Screen จากเวปไซต์2019-06-162120ed76392d551292a25e8027ea3c6f58.pdf
6คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622019-06-1622c0c2422d8d6a9dbc53538d01bd8dc9df.pdf
7แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622019-06-16226324215908fe25bd293a3e7116dfdc62.pdf
8แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622019-06-16223ed38933d5d79ff1e4a1000836805c10.pdf
9หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 งวดที่ 12019-06-16225276584c0f65f9e77ac1742791c44de3.pdf
10หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 งวดที่ 22019-06-1622d2c2112c2cf3ef33c0e0fb9ff47d6b70.pdf
11คำสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ2019-06-16223aaac4dc2facbdf16bf31ea8ebe753bd.pdf
12ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2019-06-16222bab688fd27d873499b339832aa7bfd5.pdf
13ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน2019-06-1622bfe651d0062d71fdd402d0a8fcd6063a.pdf
14การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622019-06-1623015833d9c2936b4d6b8d9a62a117dcff.pdf
15ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคาสูงสุด2019-06-16238f522977b276a3392dcc41df52e5a51a.pdf
16ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคาสูงสุด2019-06-16235b51bfed104e0ca0daab803b2d5788cb.pdf
17ตัวอย่างการซื้อจ้างผ่านระบบ e-GP ราคา เกิน 50002019-06-1623521b3c7daa610673e1cea7bcaaba170b.pdf
18หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ทางระบบเครือข่ายสารทนเทศ2019-06-1623d092efc75685840a51fac45a1d700682.pdf
19รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร ๑) ต.ค.-ก.พ.6๒2019-06-1624a1ee2a3c22eff062ceab467c4dd31a00.pdf
20Print Screen ผ่าน Web site2019-06-1624239c01f55e74b01ba74e8457191a25f0.pdf